Modern Biyokütle Enerji Santrali (MOBES), 2014 yılında Enerji Bakanlığı kabulü ile yenilenebilir enerji kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

12 MW termal ve 6 MW elektrik üretim kapasitesine sahip tesiste, Modern Karton Arıtma Tesisleri’ndeki atık suyun anaerobik arıtımı esnasında üretilen biyogaz ile gaz motorlarında yakıt olarak kullanılarak elektrik üretilmekte ve egzoz gazından da sıcak su eşanjörlerinde sıcak su üretilerek endüstriyel olarak kullanılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kapsamında üretilen elektrik bir taraftan ülkemizin enerji açığının kapanmasına yardımcı olurken, üretim yöntemi açısından da çevrenin korunmasına katkı sağlamaktadır.