Medcem Katı Atık Yakma Tesisi, 2015 yılı içerisinde toplam 110 milyon dolar yatırımla Çorlu’da Türkiye’nin ilk Katı Atık Yakma Tesisi olarak kurulmuştur.

Katı Atık Yakma Tesisimiz, Grup şirketlerinden Modern Karton’un kâğıt üretim sürecinde ortaya çıkan kâğıt atıkları, arıtma çamurları ve çevredeki diğer kâğıt fabrikalarının atıklarının enerjiye dönüşümünü sağlamaktadır.

Akışkan yatak teknolojisine sahip katı atık yakma kazanında anaerobik reaktörlerde üretilen biyogaz ile atıklar yakılarak yenilenebilir enerji kapsamında elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

Tesis, atıkların bertarafı ile çevreye, bölgedeki sanayicilere ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır.

Tesis, toplam 27,6 MW/s elektrik veya 100 ton/s buhar üretme kapasitesine sahiptir.